วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม ดาเนียล 2:12-30 “ดาเนียล – เปิดเผย”

กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ฝันและเกิดความทุกข์ใจเป็นอย่างมาก จึงได้ออกคำสั่งให้นักปราชญ์ของบาบิโลนมาทำนายว่า “พระองค์ฝันอะไร และความหมายของความฝันคืออะไร?” แต่ไม่มีใครทำนายได้ เนบูคัดเนสซาร์จึงสั่งฆ่านักปราชญ์ทั้งหมด เมื่อดาเนียลทราบเรื่องนี้จึงอาสาเข้าไปทำนายว่า “พระราชาฝันอะไร และมีความหมายว่าอย่างไร? ซึ่งดาเนียลก็ทำนายได้โดยที่เนบูคัดเนสซาร์ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลย

Q1  อะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ดาเนียลสามารถทำนายฝันให้เนบูคัดเนสซาร์ได้? (ดู ข้อ 18-19, 28 ประกอบ)
Q2  มัทธิว 7:7 เขียนไว้ว่า “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน” คุณอาจจะมีบางอย่างในชีวิตที่ยังไม่ได้รับเปิดเผยจากพระเจ้า และสิ่งนั้นทำให้คุณเกิดความทุกข์ใจ อธิษฐานขอการเปิดเผยจากพระเจ้าในเรื่องเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *