เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 13 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 20:1-18

ปาชเฮอร์ไม่เชื่อว่า พระเจ้าจะลงโทษยูดาห์ตามการเผยพระวจนะของเยเรมีย์ จึงตีเยเรมีย์และจับท่านขังคุก จนทำให้เยเรมีย์ให้เกิดความท้อแท้ใจ และสงสัย  ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีอะไรที่ทำให้คุณท้อแท้และสงสัยในพระเจ้าบ้าง? คุณเอาชนะความรู้สึกเหล่านี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *