เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 12 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 19:1-15

พระเจ้าเรียกให้เยเรมีย์ไปซื้อเหยือกดินและทำเหยือกให้แตกต่อหน้าพวกผู้ใหญ่และปุโรหิตเพื่อให้เห็นภาพของกรุงเยรูซาเล็มที่จะถูกทำลาย สมมุติว่าคุณเป็นคนยูดาห์คนหนึ่งในสมัยนั้น คุณจะตอบสนองอย่างไรเมื่อได้ยินข่าวสารที่มาจากเยเรมีย์? คุณรู้หรือไม่ว่า พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเพื่อพิพากษามวลมนุษย์ ความจริงเรื่องนี้ มีผลอะไรต่อการดำเนินชีวิตของคุณในวันนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *