เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 15 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 22:1-17

บทที่ 22 เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพี่น้อง 2 คน ของกษัตริย์เศเดคียาห์คือชัลลูม (อีกชื่อหนึ่งของเยโฮอาหาส) และเยโฮยาคิม ที่ปกครองยูดาห์ก่อนท่าน (หมายเหตุ:หลังกษัตริย์โยสิยาห์สิ้นพระชนม์โอรสของพระองค์ผลัดกันเป็นกษัตริย์ยูดาห์จนถึงวาระสิ้นชาติ) แต่กษัตริย์ยูดาห์ไม่ได้ดูแลชนชาติของพระเจ้าอย่างที่พระเจ้าปรารถนา มุ่งแต่บำรุงตัวเอง (ข้อ 15-17)  ผลที่ตามมาคือ การล่มสลายของยูดาห์ ถ้าคุณเป็นผู้นำของคริสตจักร หรือมีบทบาทในการดูแลคนอื่น คุณจะนำบทเรียนนี้มาใช้ในการรับใช้พระเจ้า และดูแลผู้อื่นได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *