เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 18 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 23:14-40

ข้อ14-21 ได้บรรยายลักษณะของผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จไว้หลายอย่าง และลักษณะเด่นก็คือ คนเหล่านี้พูดตามใจตัวเอง (ข้อ 16) และสิ่งที่จะช่วยตรวจสอบว่า จริงหรือไม่จริงคือ “พระวจนะของพระเจ้า” (ข้อ 36-40) ลองหาเวลาส่วนตัวที่จะศึกษาค้นคว้าความจริงในพระคัมภีร์มากขึ้น นอกเหนือจากการไปเรียนรวีฯ และการฟังคำเทศนาในวันอาทิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *