เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 17 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 23:1-13

ข้อ 1-2 ใช้ภาพของ “ผู้เลี้ยงแกะ” มาเปรียบผู้นำของยูดาห์เมื่อผู้นำไม่เอาใจใส่ และทำร้ายประชากรของพระเจ้า แต่ในข้อ 3-8 บรรยายภาพของพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะอย่างไร?  และสิ่งนี้ช่วยให้คุณมีความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *