วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2 ซามูเอล 7:1-7 “ดาวิด – มีใจ I”

พระเจ้าไม่เคยเรียกร้องให้ดาวิดสร้างพระนิเวศให้พระองค์ (ข้อ 4-7) แต่หลังจากที่ได้หยุดพักสงบจากสงครามรอบด้าน ดาวิดมีความคิดอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ความคิดที่อยากจะสร้างพระนิเวศให้กับพระเจ้า เพื่อเป็นที่บรรจุหีบพระโอวาท และเป็นที่สถิตอยู่ของพระเจ้า

Q1 อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ดาวิดมีความคิดอยากจะสร้างพระนิเวศให้กับพระเจ้า? (ดูข้อ 1, 2 ประกอบ)
Q2 คุณคิดว่า คุณอยากจะทำสิ่งดีๆ ให้กับพระเจ้าเหมือนกับดาวิดในเรื่องใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *