วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2 ซามูเอล 7:8-17 “ดาวิด – มีใจ II”

ดูเหมือนว่า ความตั้งใจของดาวิดจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย พระองค์ทรงอวยพรแก่ดาวิด (ข้อ 9-11) และพงศ์พันธุ์ของเขา (ข้อ 12-16) แต่พระเจ้าไม่อนุญาตให้ดาวิดเป็นผู้สร้างพระวิหาร กลับให้ลูกของเขาคือ ซาโลมอนเป็นผู้สร้างแทน

Q1 อะไรคือสาเหตุที่พระเจ้าไม่อนุญาตให้ดาวิดสร้างพระนิเวศ? (ดู 1 พงศาวดาร 22:6 – 10 ประกอบ)
Q2 สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย ไม่ได้หมายถึง คำตอบว่า “ได้” เสมอไป บางครั้งเป็นคำตอบว่า “ไม่ได้” ด้วย  คุณจะนำบทเรียนจากชีวิตของดาวิดมาใช้อย่างไรในชีวิตของคุณวันนี้ เมื่อคุณได้รับคำตอบว่า “ไม่ได้” จากพระเจ้า (ดูโรม 8:28 ประกอบ “เรารู้ว่า พระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง คือคนทั้งปวงที่พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *