วันพุธที่ 9 มกราคม โคโลสี 1:21-23 “โยกย้าย”

เปาโลยืนยันว่า การสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นทางเดียวที่ทำให้สิ่งทั้งหลายที่ถูกเนรมิตสร้างขึ้นรวมทั้งมนุษย์ทุกคนให้กลับคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้บริสุทธิ์และไร้มลทินในสายพระเนตรของพระเจ้าพระบิดา แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อควรระวังในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน….

Q1 เปาโลได้เตือนสติว่า เราสามารถที่จะสูญเสียความรอดนี้ไปได้ ถ้าเรา…..? (ดูข้อ 23 ประกอบ)
Q2 “การโยกย้าย” หมายถึง การเลิกเชื่อพระเจ้า ไม่เชื่อในความรอดที่มีมาผ่านทางพระเยซูคริสต์ เปลี่ยนความเชื่อไปนับถือพระอื่น หันหลังให้กับพระเจ้าอย่างสิ้นเชิง ลองสำรวจความเชื่อของคุณวันนี้ว่าเป็นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *