วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม โคโลสี 1:24-29 “ผู้ใหญ่”

เปาโลไม่เพียงแต่ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เท่านั้น แต่ท่านจะอธิบายข้อความที่ซ่อนเร้นอยู่ให้กระจ่างแจ้ง โดยมีเป้าหมายให้พี่น้องที่โคโลสีเติบโตเป็น “ผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ”

Q1 อะไรคือเคล็ดลับในการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณ? (ดูข้อ 26-27 ประกอบ)
Q2 คุณรับเชื่อมานานแค่ไหนแล้ว คุณได้ให้ความสำคัญกับการเรียนรวีฯ การศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว เพื่อจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์มากน้อยแค่ไหน?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *