วันอังคารที่ 15 มกราคม โคโลสี 3:12-17 “จง….”

เปาโลกำลังเปรียบเทียบว่า ผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ต้องถอดทิ้งนิสัยเก่าเหมือนถอดเสื้อผ้าที่สกปรกทิ้ง และสวมนิสัยใหม่เหมือนสวมเสื้อผ้าใหม่

Q1 เสื้อผ้าใหม่ หรือ นิสัยใหม่ที่เปาโลพูดถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้มีอะไรบ้าง (สังเกตคำว่า จง…..)?
Q2  ลองพิจารณาดูว่า เสื้อผ้าใหม่แบบไหนที่คุณอยากจะสวมมากที่สุดจากพระคัมภีร์ตอนนี้  อธิษฐานของพระเจ้าให้สิ่งดีๆ เหล่านั้นเกิดผลในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *