เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 20 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 25:1-14

พระเจ้าลงโทษยูดาห์ด้วยการให้ไปเป็นเชลยถึง 70 ปี และหลังจากนั้นจะลงโทษบาบิโลน พร้อมทั้งพายูดาห์กลับคืนสู่บ้านเดิม (ดู 25:4-7,12-14) การตัดสินใจของพระเจ้าที่มีต่อยูดาห์ เตือนสติคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *