เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 21 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 25:15-38

เยเรมีย์บอกให้ทุกคนยอมรับ และ ดื่มถ้วยเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธ” (การพิพากษาของพระเจ้า) ที่จะมีมาถึงทุกคนในเวลานั้น รวมถึงในอนาคต เรารู้ว่า วันหนึ่งพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาและพิพากษาโลกใบนี้ ความจริงนี้ช่วยคุณในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่คุณรัก แต่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *