วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ กันดารวิถี 20:22-29 อาโรน – “ส่งต่อ”

แม้ว่าโมเสสและอาโรนจะเป็น 2 ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ที่นำพาชนชาติอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ และอยู่กับพวกเขาถึง 40 ปีในถิ่นทุรกันดาร สิ่งที่ทั้งคู่ทำเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของอิสราเอลทุกๆ คน  แต่โมเสสและอาโรนก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเนื่องจากการไม่เชื่อฟังที่เมรีบาห์ (ข้อ 24)  ซึ่งในวันที่อาโรนขึ้นเขา เขารู้ว่านี่เป็นวันสุดท้ายของเขา แต่เขาก็พร้อมที่จะเดินขึ้นไป….

Q1  คุณคิดว่า อาโรนมีความคิด มีความรู้สึกอย่างไรในขณะที่เขาส่งต่อ “เสื้อ” ของเขาให้กับเอเลอาซาร์บุตรชายของเขา?
Q2 วันนี้อาจจะไม่ใช่วันสุดท้ายในชีวิตของคุณ แต่คุณรู้ไหมว่า วันหนึ่งคุณต้องจากโลกนี้ไป คุณได้คิดวางแผนที่จะส่งต่อ “นิมิต” หรือ “ความเชื่อ” ของคุณให้ลูกหลานของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *