วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ มัทธิว 5:43-48 “เล่นพรรคเล่นพวก”

ในสังคมไทยปัจจุบัน ค่านิยมเกี่ยวกับการเล่นพรรคเล่นพวกเพิ่มสูงขึ้นจนน่ากลัว และมีอยู่ทั่วไปในทุกๆ ชนชั้น และทุกวงการ จนไม่สนใจว่าจะผิดหรือจะถูก ขอแค่ให้คนที่เรารัก หรือคนที่รักเรา ได้รับผลประโยชน์ มีความสุขก็พอแล้ว หรือพูดสั้นๆ ว่า “รักเฉพาะคนที่ฉันรัก หรือรักฉันเท่านั้น” และผลลัพธ์ที่ตามมาคือ “ความเกลียดชัง”

Q1  พระเยซูคริสต์ให้เหตุผลอะไรที่เราต้องรัก (ไม่เกลียดชัง) คนที่เราไม่รักด้วย (ศัตรู)?
Q2 คุณเล่นพรรคเล่นพวกในที่โรงเรียน ในที่ทำงาน ในครอบครัว ในคริสตจักร เพียงแค่ไม่รักหรือไม่ชอบ จนก่อให้เกิด “ความเกลียดชัง” มากน้อยแค่ไหน? อธิษฐานขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *