วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ มัทธิว 6:25-34 “ไม่มีข้อผิดพลาด”

ค่านิยมอย่างหนึ่งในสังคมที่มีมานาน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ “ต้องไม่มีข้อผิดพลาด”  ไม่ว่าจะเป็นตัวงาน หรือตัวคน ทุกอย่างจะต้องเนี๊ยบและสมบูรณ์แบบ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ “ความวิตกกังวล”  วิตกกังวลว่า วันหนึ่งจะเกิดการผิดพลาด วันหนึ่งจะไม่สมบูรณ์แบบ ยิ่งวิตกกังวล ก็ยิ่งพยายามจะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ยิ่งพยายามไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ก็ยิ่งวิตกกังวล กลายเป็น    วัฎจักรที่ไม่รู้จบในชีวิตของเรา

Q1  พระเยซูคริสต์สอนให้รู้จัก “ความจริงเกี่ยวกับความวิตกกังวล” อย่างไร? (ดูข้อ 27, 34 ประกอบ)
Q2 เราทุกคนสามารถผิดพลาดได้ วิตกกังวลได้ คุณมีเรื่องใดในชีวิตที่ทำให้คุณมีความทุกข์และวิตกกังวลหรือไม่ พระคัมภีร์ข้อ 26 และ 33 หนุนใจคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *