วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ มัทธิว 6:1-6 “ไม่มีของฟรีในโลก”

ในสังคมปัจจุบัน มีค่านิยมที่ว่า “ไม่มีของฟรีในโลก” นั้นหมายความว่า ทุกอย่างที่จะได้มาจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยอะไรบางอย่าง เช่น อยากกินข้าว ก็ต้องเอาเงินมาซื้อ อยากได้รับการบริการดีๆ ก็ต้องมีสินน้ำใจ รวมไปถึงการทำความดี ก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ฟรีอีกต่อไป  เช่น อยากได้รับเงินบริจาค ก็ต้องมีสื่อมาทำข่าว ค่านิยมของสังคมของเรากลายเป็นสังคมที่ทุกคนเริ่มคิดว่า จะทำดีสักทีต้องมีคนรู้ ต้องมีคนเห็น

Q1  พระเยซูคริสต์เปรียบเทียบ คนที่ทำดี (การปฏิบัติธรรม / การทำทาน / อธิษฐาน) โดยหวังผลตอบแทนเป็นเหมือนคนประเภทใด? (ดูข้อ 2, 5 ประกอบ)
Q2  คุณเคยทำอะไรที่หวังผลเหมือนเป่าแตรข้างหน้าหรือไม่? บทเรียนในวันนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *