วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ โรม 12:1-3 “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม”

ในปัจจุบันค่านิยมการเลียนแบบมีมากขึ้นทุกๆ วัน ไม่ว่าจะเป็นการเลียนแบบเรื่องการแต่งกาย การพูดจา ลักษณะท่าทางต่างๆ ตามดาราหรือนักร้องที่ตนเองชื่นชอบ  เข้าข่าย “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม”  แต่ดูเหมือนว่า การเลียนแบบไม่ได้หยุดแค่เลียนแบบสิ่งดีๆ แต่

กลายเป็นว่า สิ่งไม่ดีก็มีการเลียนแบบจนกลายเป็นเรื่องปกติของสังคม

Q1  พระคัมภีร์ตอนนี้เห็นด้วยกับค่านิยม “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” หรือไม่? อย่างไร?
Q2 คุณสามารถทำสิ่งอะไรก็ได้ไม่มีใครห้าม แต่สิ่งที่คุณเลือกทำ เป็น “สิ่งที่ดี” หรือ “ดียอดเยี่ยม” ในน้ำพระทัยของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *