วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ สดุดี 62:1-12 “ใคร่ครวญ”

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบ โดยในแต่ละรอบให้หยุดพักโดยหลับตาลงสักครู่  ค่อยๆ ให้พระวจนะของพระเจ้าซึมซับลงไปในใจของเรา แล้วค่อยอ่านรอบใหม่ ทำอย่างนี้สลับไปมา
Q2 นานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้อ่านพระคัมภีร์แบบใคร่ครวญ อธิษฐานขอพระเจ้าที่จะช่วยให้คุณผ่านการเฝ้าเดี่ยวแบบใคร่ครวญในอาทิตย์นี้ไปได้อย่างมีความชื่นชมยินดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *