วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ มัทธิว 7:1-5 “โทษคนอื่นมองเห็นเท่าภูเขา โทษของเรามองเห็นเท่าเส้นขน”

ค่านิยมอีกอย่างที่เห็นกันอย่างดาษดื่นในสังคมไทยคือ “โทษคนอื่นมองเห็นเท่าภูเขา โทษของเรามองเห็นเท่าเส้นขน” เรามักจะมองเห็นแต่ความผิดพลาด ความไม่ดีของคนอื่น ทั้งๆ ที่ตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรที่แตกต่างจากคนเหล่านั้นเลย แถมบางครั้งยังทำผิดพลาดยิ่งกว่าคนที่เราต่อว่าเสียอีก สิ่งที่ตามมาคือ การจับผิด การกล่าวโทษ การตำหนิ การต่อว่า การยกตัวเองขึ้น และการมองว่า คนอื่นต่ำต้อยกว่า

Q1  คุณคิดว่า ทำไมพระเยซูคริสต์จึงสอนให้ชักท่อนไม้ในตาของตนออกก่อน แล้วจึงจะเขี่ยผงในตาผู้อื่น?
Q2 คุณมี “ท่อนไม้” อะไรอยู่ในตาของคุณ? ขอพระเจ้าช่วยให้คุณเอาท่อนไม้ออกจากตา ก่อนที่จะไปช่วยเขี่ยผงในตาของผู้อื่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *