วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ สดุดี 62:1-4 “ไม่หวั่นไหวใหญ่โต”

แม้ว่าดาวิดจะต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง และไม่อยากให้เกิดขึ้น  แต่ดาวิดก็สำแดงให้เห็นถึงจิตใจเข้มแข็ง และไว้วางใจในพระเจ้าผ่านสดุดีบทนี้

Q1  การที่ดาวิดสามารถบรรยายถึงตัวเองในเวลานั้นว่า “ข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวใหญ่โต” (ข้อ 2) เป็นเพราะสาเหตุใด? (ดูข้อ 1-2 ประกอบ)
Q2 คุณมี “เรื่องใหญ่” ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่หรือไม่ จงไว้วางใจในพระเจ้าและมอบเรื่องนั้นไว้กับพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *