หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2013

  1. เป้าหมายของคริสตจักรในปี 2013 “รักและรับใช้” จะเกิดผลและเป็นจริงในชีวิตของสมาชิกทุกๆ คน ผ่านการนมัสการ การสามัคคีธรรม การเฝ้าเดี่ยว การอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การประกาศ และการมีส่วนร่วมในงานรับใช้ต่างๆ ในคริสตจักร
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรได้บริษัทรับเหมาที่จะเข้ามาก่อสร้างแล้ว และอยู่ในงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ โปรดอธิษฐานเผื่อการขอใบอนุญาตก่อสร้าง รวมทั้งการออกแบบรายละเอียดห้องประชุมนมัสการ และการตกแต่งภายในในส่วนต่างๆ
  3. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายที่มีเข้าแล้ว 42,993,441.26 ล้านบาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับงบประมาณ 60 ล้าน
  4. การย้ายสำนักงานไปที่สุขุมวิทซอย 2 และการย้ายสถานที่นมัสการชั่วคราวไปที่ลุมพินีทาวเวอร์ ในระหว่างที่มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ที่ทุกอย่างจะสามารถทำการเข้าย้ายได้ทันเวลา และสามารถจัดเตรียมสถานที่สำหรับการทำงานและการนมัสการได้อย่างเรียบร้อย
  5. รายการนมัสการตลอดปี 2013 อธิษฐานเผื่อผู้นำประชุม ทีมนมัสการ คณะนักร้อง ปฏิคม อาจารย์ผู้เทศนา และผู้มีส่วนในการนมัสการทุกๆ คน รวีฯเด็ก รวีฯผู้ใหญ่ซึ่งจะเป็นรวีฯ รวม (ทั้งภาคภาษาไทยและจีน) การนมัสการที่จะเริ่มพร้อมกัน รวมทั้งการประชุมกลุ่มต่างๆ ที่จะมีในระหว่างสัปดาห์ และการสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ (ครูผู้สอน และนักเรียนที่จะมีเข้ามา)
  6. อธิษฐานเผื่อผู้นำของคริสตจักร ทั้งอาจารย์ และทีมผู้รับใช้ คณะมัคนายก คณะกรรมการดำเนินงานภาษาไทย คณะกรรมการดำเนินงานภาษาจีน คณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน ผู้นำกลุ่มเซล ครูรวีฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *