วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ วิวรณ์ 2:18-29 “คริสตจักรเมืองธิยาทิรา”

แม้ว่าเมืองธิยาทิราจะเป็นเมืองเล็กๆ และสำคัญน้อยที่สุด  แต่จดหมายที่เขียนถึงคริสตจักรแห่งนี้ยาวที่สุด  และด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ดี อยู่ระหว่างหุบเขา 2 หุบเขา ทำให้เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการค้าขาย ไม่ว่าจะเป็นผ้าขนสัตว์ ผ้าลินิน เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ช่างเหล็ก ช่างปั้นหม้อ รวมถึงนางลิเดียคนขายผ้าสีม่วงก็มาจากเมืองนี้ (กิจการ 16:14)

Q1 คริสตจักรเมืองธิยาทิราได้รับคำชมเชยในเรื่องใด? (ข้อ 19 ) และคำตำหนิในเรื่องใด? (ข้อ 20-24)
Q2 มีคำสอนผิดมากมายในสังคมปัจจุบัน คุณจะนำบทเรียนจากคริสตจักรเมืองธิยาทิรามาใช้ป้องกันความเชื่อของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *