วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ วิวรณ์ 3:1-6 “คริสตจักรเมืองซาร์ดิส”

เมืองซาร์ดิสเป็นอีกเมืองที่มั่งคั่ง เพราะการค้าขายที่มีเข้ามาอย่างมากมาย เนื่องจากเป็นชุมสายของถนนห้าสายด้วยกัน  เมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงของกษัตริย์โครซัส ผู้ที่มีชื่อเสียงด้านความมั่งคั่ง  เมืองนี้มีภูมิประเทศที่ดีมาก คือ ตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงชัน ยากแก่การโจมตีทำให้ผู้คนค่อนข้างจะวางใจในความปลอดภัยมากเกินไป ในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์กลางของการนมัสการเทพเจ้าไซบีลีด้วย

Q1 คริสตจักรเมืองซาร์ดิสได้รับคำชมเชยในเรื่องใด? (ข้อ1, 4 ) และคำตำหนิในเรื่องใด? (ข้อ 2-3)
Q2 ลองทบทวนดูว่ามีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณด้านใดของคุณที่ “หลับ” (ตาย) ไปแล้วบ้าง ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะตื่นขึ้นมาอีกครั้ง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *