วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ เนหะมีย์ 1:1-4 “ไต่ถาม”

เนหะมีย์ที่มีตำแหน่งสำคัญในเวลานั้น โดยเป็นถึงผู้ที่เป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชา และมีหน้าที่ตรวจสอบว่า มียาพิษอยู่ในอาหารที่จะถวายแด่พระราชาหรือไม่ เนหะมีย์ได้สอบถามฮานานีถึงสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวยิวที่อาศัยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งคำตอบที่ได้รับทำให้เนหะมีย์นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยู่หลายวัน รวมถึงอดอาหารอธิษฐานขอต่อพระเจ้า

Q1 คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เนหะมีย์ต้องตกอยู่ในสภาพที่ทุกข์ใจขนาดนั้น? (สังเกตจากคำถาม 2 คำถามของเนหะมีย์ในข้อ 2 และคำตอบที่ได้รับในข้อ 3)
Q2 ลองใช้เวลาในสัปดาห์นี้ พูดคุยไต่ถามกับพี่น้องในคริสตจักร / เพื่อน / คนในครอบครัว / คนที่คุณรักและเป็นห่วง ถึงความเป็นอยู่ในชีวิตของเขา และใช้เวลาอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *