วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ วิวรณ์ 3:14-22 “คริสตจักรเมืองเลาดีเซีย”

เมืองเลาดีเซียเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีทำเลที่ดี เพราะตั้งอยู่บนจุดตัดของถนนสามสาย  ทำให้เมืองนี้เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งที่สุดของโลกในเวลานั้น  เมืองเลาดีเซียมีชื่อเสียงด้านการธนาคาร และหัตถกรรมเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าขนสัตว์ นอกจากนี้ยังมีระบบศาลยุติธรรม และการแพทย์ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

Q1 คริสตจักรเมืองเลาดีเซียเป็นเมืองเดียวที่ไม่ได้รับคำชมเชยเลย  แต่มีคำตำหนิในหลายเรื่องคือ? (ข้อ 15-18)
Q2 คุณจะนำบทเรียนจากคริสตจักรเมืองเลาดีเซียไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *