วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ เนหะมีย์ 3:1-32 “ถัดเขาไปคือ….”

ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกถึงการร่วมมือร่วมแรงกันก่อสร้างกำแพง  โดยเราพบว่า มีชื่อคนเป็นจำนวนมาก จากหลากหลายอาชีพ จากหลายฐานะ ทั้งผู้หญิงผู้ชาย  คนหนุ่มคนสาว คนสูงอายุ  และเราพบว่ามีความต่อเนื่องจากวลีที่ว่า “ถัดเขาไปคือ….” ตลอดทั้งบท

Q1 คุณคิดว่า คนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้างกำแพง มาช่วยด้วยท่าทีอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 5, 20 ประกอบ)
Q2 คุณคิดว่า คุณจะมีส่วนร่วมในการก่อสร้างคริสตจักรพระคุณอย่างไรบ้าง ทั้งในด้านจิตวิญญาณ ด้านการรับใช้ การถวายทรัพย์เพื่อก่อสร้างอาคาร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *