วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ เนหะมีย์ 2:11-20 “อุปสรรค”

แม้ว่าเนหะมีย์ได้รับอนุญาตจากพระราชา และได้รับการสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์การก่อสร้าง กำลังคน กำลังทรัพย์  อาหาร และพระราชสารของพระราชาที่ใช้เปิดทางในการเดินทาง แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะราบรื่น ไม่มีอุปสรรค  เราพบว่าอุปสรรคที่เนหะมีย์เผชิญหน้า คือ  โทบีอาห์และสันบาลลัทที่ไม่พอใจที่เนหะมีย์กำลังจะมาหาความสุขให้คนอิสราเอล (ข้อ 10) และกล่าวหาว่า เนหะมีย์จะก่อกบฏ (ข้อ 19)  รวมถึงกำแพงเมืองที่จะซ่อมแซมนั้นมีความเสียหายจำนวนมาก

Q1 เนหะมีย์ตอบสนองต่ออุปสรรคทั้งสองอย่างไร? (ดูข้อ 12, 17, 18, 20 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำเอาแบบอย่างของเนหะมีย์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *