วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม เนหะมีย์ 8:1-12 “ฟื้นฟู I”

หลังการสร้างกำแพงเสร็จก็เป็นช่วงเวลาที่ดี เพราะถึงเทศกาลสำคัญของชนชาติอิสราเอลพอดี นั้นคือ เทศกาลอยู่เพิง ซึ่งเป็นการระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าในการปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลจากการเป็นทาสในอียิปต์  โดยในวันแรกของเทศกาลได้เริ่มต้นจากเอสราได้ลุกขึ้นยืนอ่านธรรมบัญญัติของโมเสสให้ประชาชนได้ฟังตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยง และมีการฟื้นฟูครั้งใหญ่เกิดขึ้น ประชาชนตอบสนองด้วยการร้องไห้ แต่เนหะมีย์และเอสราได้บอกพวกเขาว่า วันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเจ้า อย่าร้องไห้หรือคร่ำครวญ แต่จงชื่นชมยินดีเถิด

Q1  “อ่านตั้งแต่เช้าตรู่” “ประชาชนตะแคงหูฟัง” “แปลความหมาย” “ประชาชนจึงเข้าใจ” “ร้องไห้เมื่อได้ยินถ้อยคำของธรรมบัญญัติ” คุณเห็นกระบวนการในการรับการฟื้นฟูจากพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร?
Q2  อธิษฐานขอให้พระเจ้าฟื้นฟูชีวิตของคุณผ่านพระวจนะของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าเดี่ยว การอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัว การอ่านตาสว่าง การฟังคำเทศนา และอื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *