วันอังคารที่ 5 มีนาคม เนหะมีย์ 9:1-3 “ฟื้นฟู II”

พระวจนะของพระเจ้าไม่เพียงนำมาซึ่งความเข้าใจ และความชื่นชมยินดีเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งการกลับใจและการสารภาพบาปด้วย ประชาชนพากันถืออดอาหารและนุ่งห่มผ้ากระสอบ เอาดินใส่ศีรษะซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจในสิ่งที่ตนเองได้กระทำมา

Q1 อิสราเอลได้สารภาพบาปของตนเองอย่างไร? (ดูข้อ 2-3 ประกอบ)
Q2 ใช้เวลานี้ทบทวนชีวิตของคุณ และคริสตจักรพระคุณของเราว่า  มีความบาปใดไหมที่จะต้องสารภาพกับพระเจ้า ใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าเผื่อตัวคุณ และคริสตจักรพระคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *