วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม เนหะมีย์ 9:16-37 “พระกรุณาซับซ้อน”

ในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บรรยายถึงความผิดบาปของบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลที่ได้กบฏกับพระเจ้า ตั้งแต่ในครั้งที่พระเจ้าปลดปล่อยพวกเขาจากการเป็นทาสในอียิปต์ แต่ในขณะเดียวกัน ก็พูดถึงความดีงามของพระเจ้าที่มีให้กับชนชาติอิสราเอล

Q1 ลองสังเกตคำที่บ่งบอกถึงการกบฏของอิสราเอล เช่น หยิ่งยโส แข็งคอ ปฏิเสธ ไม่เชื่อฟัง ฯลฯ และคำที่บ่งบอกถึงความดีงามของพระเจ้า เช่น ให้อภัย มีพระทัยเมตตา อุดมด้วยรักมั่นคง ไม่ละทิ้ง ฯลฯ ช่วยทำให้คุณเข้าใจคำว่า “พระกรุณาซับซ้อนของพระองค์” (ข้อ 19, 27, 31) อย่างไรบ้าง?
Q2 อะไรคือ “พระกรุณาซับซ้อนของพระเจ้า” ในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *