วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม เนหะมีย์ 13:1-22 “สะสาง I”

เนหะมีย์คงจะเดินทางกลับไปเฝ้ากษัตริย์อาร์ทาเซอร์ซีสเพื่อรายงานถึงสิ่งที่กระทำ ก่อนที่จะเดินทางกลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดว่า น่าจะเป็นเวลาห่างกันหลายปี (ข้อ 6-7)  สิ่งที่เกิดขึ้นคือ “เกิดการหลงหาย” ท่ามกลางชนชาติอิสราเอลตั้งแต่ปุโรหิตจนถึงประชาชนธรรมดา เนหะมีย์จึงตัองจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย โดยเรื่องแรกที่เนหะมีย์จัดการคือ การกระทำผิดในส่วนของพระนิเวศ การปรนนิบัติพระเจ้าในพระวิหาร และการรักษาวันสะบาโต

Q1 ดูเหมือนว่า การจัดการของเนหะมีย์ค่อนข้างจะดุเดือดและรุนแรง เช่น “โกรธ และสั่งให้โยนเครื่องเรือนของโทบีอาห์ (คนโมอับ) ทิ้งให้หมด” (ข้อ 8) ต่อว่าเลวีว่า “ทำไมจึงทอดทิ้งพระนิเวศของพระเจ้า” (ข้อ 11) ตำหนิขุนนางว่า “ทำไมท่านทั้งหลายกระทำความชั่วร้ายเช่นนี้” (ข้อ 17) เตือนคนค้าขายว่า “ถ้าท่านทำอีกข้าพเจ้าจะจับท่าน (ติดคุก)” (ข้อ 21) ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? (ดูข้อ 1, 14, 18, 19 ประกอบ)
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า คุณได้ให้ความสำคัญกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณมากน้อยแค่ไหน?  คุณให้ความสำคัญกับการมานมัสการในวันอาทิตย์อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *