วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 6:8-23 “สิ่งที่ตามองไม่เห็น”

หลายครั้งเรามักจะคิดว่า คำอธิษฐานเป็นเพียงคำพูดที่ช่วยให้เราสบายใจ แต่ในความเป็นจริง คำอธิษฐานเป็นเหมือนกุญแจดอกเล็กๆ ที่จะเปิดให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เหมือนกับเอลีชาได้กระทำให้คนใช้ได้เห็นถึงกองทัพของพระเจ้าที่มีมากกว่ากองทัพของซีเรียที่ยกมาเสียอีก (ข้อ 16-17)

Q1 ด้วยคำอธิษฐานของเอลีชาช่วยให้อิสราเอลมีชัยชนะเหนือกองทัพซีเรียได้อย่างไร? (ข้อ 18-21)
Q2 เรื่องราวของเอลีชาหนุนใจคุณอย่างไรในเรื่องพลังของคำอธิษฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *