แจ้งเปลี่ยนสถานนมัสการชั่วคราว (ในวันอาทิตย์ที่ 17, 24, 31 มี.ค.; 7, 14 เม.ย. 2013)

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ไม่สะดวกให้ทางคริสตจักรใช้สถานที่ในวันอาทิตย์ที่ 17, 24, 31 มี.ค.; 7, 14 เม.ย. 2013 เนื่องจาก บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จะมีการจัดประชุมใหญ่ของบริษัท

ดังนั้นทางคริสตจักรจะเปลี่ยนสถานนมัสการไปยังคริสตจักรไม้กางเขน สุขุมวิทซอย 2 ในวันอาทิตย์ที่ 17, 24, 31 มี.ค. 7, 14 เม.ย. 2013 เวลา 9.00-11.00 น. โดยจะจัดเป็นการนมัสการรวม และงดชั้นรวีวารศึกษา

หลังจากนั้นจะกลับไปใช้ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์เหมือนเดิม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *