วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม ดาเนียล 6:1-24 “สิงโต”

ดาเนียลเป็นอีกคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในคำอธิษฐาน แม้จะมีคำสั่งห้ามเป็นกฎหมายไม่ให้อธิษฐาน แต่ท่านก็ยังสัตย์ซื่อในการอธิษฐานทุกวัน วันละ 3 ครั้ง ไม่เคยขาด (ข้อ 10-11) ผลที่ตามมาคือ ท่านต้องถูกจับโยนลงไปถ้ำของสิงโต แม้ว่าพระราชาดาริอัสจะมีความเสียใจและไม่เห็นด้วยแต่ก็กระทำอะไรไม่ได้ สิ่งเดียวที่พระราชาบอกกับดาเนียลก่อนที่จะถูกจับเข้าไปในถ้ำสิงโต ขอให้ดาเนียล “อธิษฐาน”  โดยพระราชาพูดว่า “ขอพระเจ้าของท่านผู้ที่ท่านปรนนิบัติอยู่เนืองนิตย์นั้น จงช่วยกู้ท่านเถิด”

Q1 คำพูดของพระราชาดาริอัสและดาเนียลในข้อที่ 21-22 สะท้อนให้เห็นถึงพลังอำนาจของคำอธิษฐานอย่างไร?
Q2 อะไรคือ “สิงโต” ที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ในเวลานี้ อธิษฐานขอการช่วยกู้จากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *