วันอังคารที่ 12 มีนาคม เยเรมีย์ 29:1-14 “ภูเขาไฟ”

พลังของคำอธิษฐานไม่ได้หมายความว่า ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้น เวลานั้น หรือต้องเป็นไปแบบทันทีทันใด บางครั้ง พลังคำอธิษฐานก็เหมือนกับภูเขาไฟที่ยังไม่ระเบิด รอคอยจนถึงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ จึงจะสำแดงอานุภาพออกมา เช่นเดียวกับสิ่งที่เยเรมีย์บอกกับชนชาติอิสราเอลว่า จะต้องตกไปเป็นเชลยในบาบิโลนถึง 70 ปี แต่พระองค์จะยังทรงฟังคำอธิษฐานของพวกเขาเสมอ

Q1 ประโยคที่ว่า “เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” เกี่ยวข้องอย่างไรกับประโยคที่ว่า “เจ้าจะทูลขอต่อเรา และมาอธิษฐานต่อเรา และเราจะฟังเจ้า” และ “เราจะนำเจ้ากลับมายังที่ซึ่งเราเนรเทศให้จากไปนั้น”?
Q2 การที่คุณยังไม่ได้รับคำตอบจากการอธิษฐานในวันนี้ ไม่ได้หมายความว่า คำอธิษฐานไม่มีพลัง แต่คุณคิดไหมว่า ยังไม่ถึงเวลาที่ภูเขาไฟจะระเบิด / ยังไม่ถึงเวลาที่คำตอบจากคำอธิษฐานจะมาถึงในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *