วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม ผู้วินิจฉัย 7:1-25 “กิเดโอน – บุรุษผู้กล้าหาญ VI”

กิเดโอนรวบรวมคนได้ 22,000 คน ในการต่อสู้กับคนมีเดียน คนอามาเลข และคนชาวตะวันออกที่มีมากมายนับไม่ทั่ว เหมือนกับเม็ดทรายที่ฝั่งทะเล (ข้อ 12) แต่สุดท้ายพระเจ้าทรงให้กิเดโอนเลือกคนเพียง 300 คนในการสู้รบ (ข้อ 7) นอกจากนี้พระเจ้ายังใช้วิธีการสู้รบที่ไม่เหมือนใครด้วยคือ ใช้เขาสัตว์ คบเพลิง และหม้อ (ข้อ 16) ซึ่งผลที่ตามมาคือ กองทัพคนมีเดียนแตกพ่ายแพ้อย่างยับเยิน (ข้อ 22-25)

Q1 พระเจ้ามีเหตุผลอะไรที่ใช้คนจำนวนน้อยนิด และวิธีการสู้รบที่แปลกประหลาดแบบนี้? (ดูข้อ 2 ประกอบ)
Q2 การดำเนินชีวิตคริสเตียนในบางครั้งอาจจะดูแปลก และแตกต่างจากคนอื่นๆ ในสังคม คุณพร้อมที่จะดูแปลกและแตกต่างเพื่อพระนามของพระเจ้าจะปรากฏในชีวิตของคุณให้ผู้อื่นได้เห็นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *