วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม ผู้วินิจฉัย 6:33-40 “กิเดโอน – บุรุษผู้กล้าหาญ V

กิเดโอนทำการรวบรวมผู้คนจากเผ่ามนัสเสห์ เผ่าอาเชอร์ เผ่าเศบูลุน และเผ่านัฟทาลี ให้มาร่วมทำศึกกับคนมีเดียนด้วยกัน แต่กิเดโอนก็ยังเป็นกิเดโอนที่ต้องการการยืนยันจากพระเจ้าด้วยการขอหมายสำคัญอีกครั้งหนึ่ง แถมยังขอถึง 2 ครั้ง คือ ครั้งหนึ่งให้ขนแกะเปียกน้ำค้าง และครั้งที่สองขอให้ขนแกะแห้ง ซึ่งพระเจ้าประทานให้ตามที่กิเดโอนขอ

Q1 เป้าหมายของการขอหมายสำคัญในครั้งนี้ต่างจากที่กิเดโอนขอหมายสำคัญในข้อ 17 อย่างไร? (ดูข้อ 36, 37 ประกอบ)
Q2 คุณเคยขอหมายสำคัญจากพระเจ้าบ้างหรือไม่? เกิดอะไรขึ้น และคุณตอบสนองอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *