วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม ลูกา 12:13-31 “เศรษฐีโง่”

พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกถึงเหตุการณ์ที่มีชายคนหนึ่งมาขอให้พระเยซู “สั่ง” ให้พี่ชายของเขาแบ่งมรดกให้ตัวเขา พูดง่ายๆ คือ ชายคนนี้อยากได้ในส่วนที่ไม่ใช่ของเขา เขาอยากจะรวยมากขึ้นเอง ซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ปฏิเสธคำขอของชายคนนี้ พร้อมทั้งเตือนสติเขาในเรื่อง “ความโลภ” (ข้อ 15) และเล่าคำอุปมาเรื่องเศรษฐีโง่ให้ฟัง

Q1 ในคำอุปมา เศรษฐีโง่พยายามที่จะขยายยุ้งฉางเพื่อจะเก็บผลผลิต และเขาจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย โดยบอกกับตัวเองว่า จงอยู่สบาย กิน ดื่มและรื่นเริงเถิด แต่ความสุขสบายเหล่านี้หมดสิ้นไปเพราะ?  (ดูข้อ 20 ประกอบ)
Q2 เรากำลังสะสมบางสิ่งบางอย่างเหมือนเศรษฐีโง่หรือไม่ อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณที่จะไม่ตกอยู่ในบ่วงแร้วของความโลภ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *