วันอังคารที่ 26 มีนาคม 1 พงศ์กษัตริย์ 21:1-16 “ก็อยากได้”

กษัตริย์อาหับอยากได้สวนองุ่นซึ่งเป็นมรดกตกทอดของนาโบท เพียงเพราะอยู่ใกล้วัง แต่นาโบทไม่ยอมขาย ทำให้กษัตริย์อาหับโกรธ เป็นทุกข์ และกินอาหารไม่ได้ (ข้อ 4) เยเซเบลซึ่งเป็นมเหสีจึงวางแผนฆ่านาโบท จนตาย และบอกให้กษัตริย์อาหับไปยึดสวนองุ่นเป็นของตนเอง โดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่น้อย

Q1 แม้ว่ากษัตริย์อาหับจะไม่ได้เป็นผู้ที่วางแผนฆ่านาโบท แต่เรารู้ได้อย่างไรว่า กษัตริย์อาหับเต็มไปด้วยความโลภ? (ดูข้อ 4, 8, 16 ประกอบ)
Q2 ลองพิจารณาดูชีวิตของคุณว่า มีความปรารถนา และวิธีการในการได้มาซึ่งบางสิ่งบางอย่างเหมือนกับกษัตริย์อาหับหรือเปล่า? อธิษฐานขอการช่วยเหลือจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *