วันพุธที่ 27 มีนาคม สุภาษิต 23:4-5 “ของอนิจจัง”

“งานคือเงิน  เงินคืองาน บันดาลสุข” คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ได้ยินทั่วๆ ไปในชีวิตของคนทำงาน หลายๆ คนทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทเพื่อบริษัท ยอมทำงานหามรุ่งหามค่ำ โดยมุ่งหวังว่า จะได้ขึ้นเงินเดือน จะได้รับโบนัสตอนปลายปี แต่ดูเหมือนว่า ยิ่งได้เงินมากเท่าไร ก็ไม่พอ กลับทำให้ต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นไปอีก เพราะหวังจะได้เงินมากขึ้นอีก

Q1 “อย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์ศฤงคาร จงฉลาดพอที่จะยับยั้งไว้ เจ้าจะเพ่งตาของเจ้าอยู่ที่ของอนิจจังหรือ เพราะทรัพย์สมบัติมีปีกแน่นอนทีเดียว มันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรี” สอนอะไรเกี่ยวกับความโลภและความพอดีในชีวิต?
Q2 คุณทำงานเพราะเป็นความรับผิดชอบที่พระเจ้าทรงประทานให้ หรือเพราะความโลภที่มุ่งหวังจะได้เงินทองเพื่อไปซื้อของที่อนิจจัง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *