เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 31 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 32:26-44

พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเยเรมีย์ด้วยประโยคที่ว่า “…สำหรับเรามีสิ่งใดที่ยากเกินหรือ…”(ข้อ 26) คำยืนยันนี้ส่งผลต่อสิ่งที่คุณ ”ได้อธิษฐานไปแล้ว” หรือ ”กำลังจะอธิษฐาน” กับพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *