เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 30 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 32:1-25

การซื้อที่นาของเยเรมีย์ตามพระบัญชาของพระเจ้า เพื่อจะเป็นตัวอย่างยืนยันว่า ในอนาคต (อีก 70 ปีข้างหน้า) พวกที่เป็นเชลยจะได้กลับมาสู่แผ่นดินเกิด และดำเนินชีวิตเหมือนเดิมอีก สิ่งนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการดูแลของพระเจ้าที่จะมีมาในอนาคตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *