เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 2 ก.ย. 2010 เยเรมีย์ 34:1-22

บทที่ 34-39 เป็นเหตุการณ์ในรัชสมัยเยโฮยาคิมและเศเดคียาห์ ปี 588 ก่อนคริสตกาล กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มอีกครั้ง ขณะที่ข้าศึกล้อมรอบ พระเจ้าทรงบอกให้กษัตริย์เศเดคียาห์ ประกาศให้มีการปล่อยทาสให้เป็นอิสระ ซึ่งเศเคดียาห์ก็ทำตาม และพระเจ้าก็ชมเชย แต่สุดท้ายพวกเขาก็ตามจับทาสที่ปล่อยให้กลับมาเป็นทาสอีก และพระเจ้าก็ไม่พอพระทัยอย่างมาก  คุณเคยเป็นเป็นอิสระจากการเป็นทาสของความผิดบาปใดบ้าง? ตอนนี้คุณยังมีอิสระอยู่ หรือยอมกลับไปเป็นทาสของความผิดบาปนั้นอีก?  อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *