วันอังคารที่ 2 เมษายน มัทธิว 6:9-15 “พระนามของพระองค์”

อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ ด้วยใจที่จดจ่อ และใคร่ครวญถึงความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใน

Q1 อ่านข้อ 9 อีกครั้ง คุณคิดว่า “การที่ให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ” หมายความว่าอย่างไร? (ดูสดุดี 113 ประกอบ)
Q2 คุณจะทำให้พระนามของพระเจ้าเป็นที่เคารพสักการะผ่านชีวิตของคุณได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *