สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013

สูจิบัตร 31 มีนาคม 2013

國語部程序表 二○一三年三月卅一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้าคริสตจักรพระคุณ คณะแบ๊บติสต์
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 31 มีนาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 9:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณจินตนาภรณ์
ผู้นำประชุม : คุณวิทย์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอรวรรณ/คุณจ้าวฟ่งฉิน
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณณิชา
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์คุณเหอจื่อหวาย คุณโจวหลงเหอ คุณเฉินเฉาจิ้ง
ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม :  คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเฉินเสี่ยวหลิงนมัสการด้วยเพลงสั้น : เพราะพระองค์ทรงอยู่ ส่องสว่าง ชิดกางเขน
ใคร่ครวญพระวจนะ : “อิสยาห์ 48:19”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 28:1-10” คุณอรวรรณ/คุณจ้าวฟ่งฉิน
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “Christ Arose”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “โปรดนำไปถึงกางเขน”
เทศนา :  “พระเยซูอยู่ที่ไหน?” (มัทธิว 28:1-10) อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอจงถวายมงกุฎแด่พระคริสต์” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)   
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *