วันจันทร์ที่ 8 เมษายน ลูกา 1:26-45 “มารีย์ตั้งครรภ์”

ลูกาได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการอัศจรรย์ในเรื่องการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ จนเราอาจจะมีคำถามว่า ตกลงเรื่องราวที่ลูกาบันทึกเป็นเรื่องเพ้อฝันที่ไม่มีมูลความจริง ไร้สาระ หรือกำลังบันทึกความจริงทางประวัติศาสตร์ที่ทุกคนควรจะรู้อยู่กันแน่

Q1 การอัศจรรย์ และคำทำนาย (ข้อ 31-33) อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไม่จริง แต่คุณคิดว่า การตั้งครรภ์ของมารีย์เป็นเรื่องจริงหรือไม่? (ดูข้อ 39-45 ประกอบ)
Q2 คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอาจจะมองความเชื่อที่คุณมีในพระเจ้าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่เมื่อพวกเขามองเห็นชีวิตของคุณที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงในพระเจ้า พวกเขาคิดว่า “เป็นเรื่องจริง” หรือ “เรื่องไร้สาระ”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *