หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2013

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. เป้าหมายของคริสตจักรในปี 2013 “รักและรับใช้” จะเกิดผลและเป็นจริงในชีวิตของสมาชิกทุกๆ คน ผ่านการนมัสการ การสามัคคีธรรม การเฝ้าเดี่ยว การอ่านพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การประกาศ และการมีส่วนร่วมในงานรับใช้ต่างๆ ในคริสตจักร
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) โปรดอธิษฐานเผื่อการขอใบอนุญาตก่อสร้าง การออกแบบรายละเอียดห้องประชุมนมัสการ และการตกแต่งภายในในส่วนต่างๆ ที่จะออกมาอย่างสวยงาม และเหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งการรื้อถอนอาคารที่จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย (คาดว่าน่าจะเริ่มต้นได้ในเดือนนี้)
  3. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายที่มีเข้าแล้ว 44,298,241.26 ล้านบาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับงบประมาณ 60 ล้าน
  4. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับมัคนายกใหม่ 2 ท่านคือ คุณอรวรรณ อรรถบริบูรณ์ และคุณวิทย์ สุนทรนันท์ ที่จะเข้ามาร่วมรับใช้กับทีมมัคนายก โดยจะอยู่ในวาระ 4 ปี คือ 2013 – 2016 ขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมสติปัญญาและกำลังอย่างมากมายในการรับใช้พระองค์
  5. การสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศที่กำลังสอนอยู่ ขอบคุณพระเจ้ามีนักเรียนมาเรียน 12 คน โปรดอธิษฐานครูผู้สอนคุณกรรณิกา ขอพระเจ้าทรงโปรดให้มีโอกาสในการแบ่งปันข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์กับนักเรียน และขอพระเจ้าทรงเปิดใจนักเรียนเหล่านี้ด้วย
  6. อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บป่วย – คุณวีระชัย (กลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้ว-การทำกายภาพบำบัด) เซียวมามา และเปามามา (กระดูกหัก การหัดเดิน) คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา (การทำเคมีบำบัด) คุณวันดี (การฟื้นตัวหลังผ่าตัด) คุณแม่ของคุณณิชา (กวาง) ถูกสุนัขกัดมือ และสุขภาพของผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *