วันอังคารที่ 9 เมษายน ลูกา 2:21-40 “กำเนิดของพระเยซู”

หลังจากที่ยอห์นได้บันทึกการเกิดของยอห์น ซึ่งเป็นผู้ที่จะเตรียมทางของพระมาซีฮาคือ พระเยซู ลูกาได้บันทึกถึงการเกิดของพระเยซูโดยเริ่มต้นในรายละเอียดว่า มหาจักรพรรดิซีซาร์ออกัสตัส สั่งให้จดทะเบียนสำมะโนครัว ทำให้มารีย์และโยเซฟต้องเดินทางกลับไปที่เบธเลเฮม โดยมีพยานรู้เห็นในการบังเกิดของพระเยซูคือ คนเลี้ยงแกะ (2:8-20)  สิเมโอน และนางอันนา

Q1 คุณคิดว่า ทำไมลูกาต้องบันทึกรายละเอียดการเข้าสุหนัตของพระเยซู และการได้พบกับสิเมโอน และนางอันนาในพระวิหารของพระเจ้า? (ดูข้อ 23, 26, 38 ประกอบ)
Q2 ทุกคนที่ได้เห็นพระเยซูต่างก็เป็นสุข และสรรเสริญพระเจ้า คุณอาจจะไม่เคยเห็นพระเยซู แต่คุณต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิต ชีวิตคุณเหมือนหรือต่างจาก “คนเลี้ยงแกะ” “สิเมโอน” และ”อันนา”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *