วันพุธที่ 10 เมษายน ลูกา 2:41-52 “วัยเด็กของพระเยซู”

ลูกาเป็นเพียงคนเดียวที่เลือกบันทึกชีวิตในวัยเด็กของพระเยซูคริสต์ แม้จะมีเนื้อหาไม่มากนัก แต่เป็นเนื้อหาที่สำคัญมาก เพราะแสดงให้เห็นถึงชีวิตในวัยเด็กของพระเยซูที่เติบโตมาอย่างปกติ ภายใต้ขนบธรรมเนียมของชาวยิว รวมทั้งเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆ คน ในขณะเดียวกันลูกาก็ค่อยๆ เปิดเผยว่า พระเยซูไม่ใช่แค่เด็กธรรมดา แต่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย

Q1  “ท่านเที่ยวตามหาฉันทำไม ท่านไม่ทราบหรือว่า ฉันต้องอยู่ในพระนิเวศแห่งพระบิดาของฉัน” สะท้อนให้เห็นความหมายแฝงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และพระเจ้าอย่างไรบ้าง? (ดูลูกา 1:32-33 ประกอบ)
Q2 สำรวจชีวิตของคุณว่า คุณดำเนินชีวิตอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน? หรือ พระเจ้าต้องคอยออกตามหาคุณอยู่ตลอดเวลา?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *